Todėl rodikliai - kaip geriausiai panaudoti rodiklius lemia